Sexy natuurbeheer

Natuurbehoud sexy maken voor ondernemers. Voor dat idee ontving de Belg Ignace Schops vorige week de Goldman Environmental Prize. Met zijn plan voor het eerste Belgische Nationale Park Hoge Kempen klopte hij namelijk niet aan bij het ministerie van Leefmilieu, maar bij de Limburgse investeringsmaatschappij. Normaliter pompt die club geld in businessparken, nu in toeristische natuur. Daar waren ze toe bereid nadat Schops hen wist te overtuigen dat er brood zit in een natuurpark dat jaarlijks bijna een miljoen fietsers en wandelaars trekt. Nu wil de World Conservation Union het Belgische model van een nationaal park ten voorbeeld stellen aan heel de wereld.