i.m. / Harry Crews (1935-2012)

Veel Amerikaanse auteurs verkeren in de periferie van de samenleving. Harry Crews hield zich op in de periferie van de periferie. Hij werd geboren in een trailerpark in Georgia, maar verhuisde al snel naar Florida. Daar lag zijn werkterrein.

De romans van Crews passen in de traditie van zuidelijke schrijvers als William Faulkner en Flannery O’Connor. Maar dan bezien door een wrang afgestelde lachspiegel. Zo leek het althans voordat ik Florida bezocht. Met zijn voorkeur voor freaks en bizarre verhaallijnen – een van zijn romans, Car, gaat uit van het gegeven dat een zoon van de eigenaar van een vuilnisbelt een hele auto wil opeten; een ander, The Knockout Artist, beschrijft het leven van een mislukte bokser die zijn brood verdient door zichzelf buiten westen te slaan – wekt het niet veel verbazing dat Harry Crews liefdevol werd omarmd door de alternatieve popcultuur.

Tijdens zijn gloriedagen in de jaren zeventig en tachtig zag hij er met zijn verweerde...