Tegenlicht

Barber schreef eerder over de ‘hyperconsument.’ In Tegenlicht over ‘het nieuwe ondernemen’ waarschuwt hij in gesprek met Felix Rottenberg voor een wereld waarin mensen alleen consumenten zijn, in plaats van veelzijdige, weldenkende wezens.