Economie

Wat doet het sociaal akkoord voor de achterblijvers? Wat doen de vakbonden, werkgevers en ministers voor dat twintigjarige meisje met ADHD dat leeft van een Wajong-uitkering en niet aan een baan kan komen? Het sociaal akkoord staat vol idealisme. Ik citeer: ‘Niemand mag aan de kant (blijven) staan. We moeten naar een arbeidsmarkt waar voor iedereen plaats is. In zo’n inclusieve arbeidsmarkt staat de zorg voor mensen die uitvallen of bescherming nodig hebben centraal.’

Het gaat het kabinet en de sociale partners vooral om ‘mensen met een verminderd arbeidsvermogen’ en om ‘jonggehandicapten’. Laten we eerst naar de jonggehandicapten kijken, dan bespreken we volgende week wat het sociaal akkoord voor de andere achterblijvers in petto heeft.

Waarom eerst de Wajong? Omdat de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, ingevoerd in 1998, een soort jeugd-WAO dreigt te worden. Zeker sinds de gemeenten de bijstand uit eigen zak betalen, zetten ze...