Wat is humanisme? Vanuit welke cultuur en filosofie is het humanisme ontstaan en hoe heeft de humanistische gedachte vorm gekregen? Paul Cliteur geeft in dit hoorcollege een beeld van het humanisme aan de hand van vier thema’s die in de humanistische traditie een belangrijke rol spelen: atheïsme, vrijdenken, de scheiding van moraal en religie en het ideaal van de religieus neutrale staat.

Dit hoorcollege bestaat uit 4 cd’s

Prijs: 27,95 € i.p.v. € 34,95

Ga verder om het hoorcollege Humanisme te bestellen of te beluisteren.