“Hoe sterk is de eenzame fan, die kromgebogen over de rand van de gracht de huldiging gadeslaat?”