In geen land wordt zo veel afgeluisterd als in Nederland. En melden hoeft niet meer.

Hoogleraar strafrecht Theo de Roos barstte in schaterlachen uit toen hij las dat demissionair minister Hirsch Ballin de ‘notificatieplicht’ wil afschaffen die inlichtingendiensten dwingt om betrokkenen te informeren als hun telefoon is afgeluisterd. De bepaling werd acht jaar geleden in de wet opgenomen, maar blijkt sindsdien nul keer te zijn uitgevoerd.

Reden volgens het evaluatierapport van de toezichthoudende Tweede Kamercommissie: in 53 procent van de gevallen was notificatie ‘niet opportuun’, in de overige 47 procent waren adressen en telefoonnummers van de afgeluisterden niet te achterhalen. ‘Wonderlijk,’ vindt De Roos, al dunkt het hem ‘wel eerlijk om een regeling af te schaffen die in de praktijk niets voorstelt.’

De notificatieplicht kwam er na een aanbeveling van de commissie-Van Traa, die oordeelde dat opsporingsmethoden ’transparanter’ moesten worden. De Roos: ‘Blijkbaar wordt...