Renske Keizer is de allereerste hoogleraar vaderschap. Dat is hard nodig: Nederland bungelt al jaren onderaan internationale vaderschapsverloflijstjes. ‘We houden hier halsstarrig vast aan het idee dat moeders de primaire opvoeders zijn en vaders het grootste inkomen verdienen.’

Zeker één keer per week ontvangt Renske Keizer een schrijnende mail van een getroebleerde vader. De een dreigt de strijd om het voogdijschap te verliezen, de ander mag zijn kinderen niet zien en een derde wordt door zijn ex beschuldigd van mishandeling of misbruik van hun kind. Of zij als hoogleraar Vaderschap hulp kan bieden, luidt meestal het einde van de wanhoopskreet.

Ook krijgt ze regelmatig het verzoek om als expert op te treden bij de rechtbank. Keizer: ‘Laatst schreef een meneer dat zijn ex-vrouw hem om de oren zwaaide met literatuuronderzoek waarin staat dat de moeder de belangrijkste hechtingsfiguur is en de vader geen enkele relevante functie heeft. Dat wilde ze als bewijs aanvoeren bij...