Uitzetproblemen voor Albayrak

Het is er dan toch van gekomen, ook Nebahat Albayrak kan aan de paracetamol. Wist ze haar staatssecretarisschap anderhalf jaar lang tamelijk ontspannen te vervullen, deze dagen ervaart de PvdA-politica waarom de post Vreemdelingenzaken al sinds Aad Kosto te boek staat als hoofdpijnportefeuille.

Tot nu toe mat Albayrak zich vooral de rol van Sinterklaas aan. Ze kondigde een vertrekmoratorium af voor asielzoekers uit Guinee, verleende categoriale bescherming aan asielzoekers uit Centraal Irak, kondigde de sluiting aan van de detentieboten in Rotterdam, beloofde dat kinderen van illegalen hooguit twee weken in vreemdelingenbewaring worden geplaatst, gaf slachtoffers van huiselijk geweld en kinderen van vermeende oorlogsmisdadigers een verblijfsvergunning, én voerde het generaal pardon uit.

Met als resultaat dat de staatssecretaris – in tegenstelling tot haar voorganger Rita Verdonk – zowel in de Kamer, als in de media en het activistenwezen behoorlijk...