Zacht maar gestaag glijdt Hongarije, het land waar nu vijfentwintig jaar geleden het ijzeren gordijn openscheurde, af naar een autocratie. Hongarije is lid van de Europese Unie. Het Verdrag van Lissabon verplicht de EU-lidstaten om vrijheid, democratie en de rechtsstaat te koesteren. Artikel 11 verbiedt de 28 overheden om zich met de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting te bemoeien. Doen we ook niet, zegt premier Orbán, leve het christendom, leve de vrijheid en leve de mensenrechten, maar we moeten ons land ook een beetje stroomlijnen en omhoog helpen in de vaart der naties, en dan moeten politieke tegenstanders uit zichzelf een toontje lager zingen en daar help ik ze een beetje bij.

Vier jaar geleden begon het sluipproces naar de rechtse staat met de invoering van een mediawet die journalisten opdroeg om hun werk evenwichtig te verrichten. Onder toezicht van een door de regering benoemde Mediaraad. Deze zomer lanceerde Orbán het idee van een internettax. Die gaat nu...