Ouderen worden steeds rijker, kopten de kranten aan het einde van het vorige jaar, en dat klopt als wordt gekeken naar de hoofdconclusies van het rapport De toekomstige inkomenspositie van ouderen dat demissionair minister van Sociale Zaken Aart Jan de Geus toen naar de Kamer stuurde. Maar eerlijk gezegd wisten we dat al.

Een wakkere verslaggever had een ander bericht gemaakt: ‘Honderdduizend ouderen wacht de bijstand’, had ze gekopt.

Het beeld dat oprijst uit het heerlijke rapport van Sociale Zaken – tjokvol zorgvuldig rekenwerk – is vooral dat van het ontstaan in de komende decennia van een zilveren middenklasse. Als gevolg van, onder veel meer, een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen en meer opgebouwde pensioenrechten, worden komende generaties vijfenzestigplussers welvarender, en die welvaart slaat vooral neer bij de middengroepen. De twintig procent rijkste ouderen zullen zich in 2030 een kleiner deel van het grijze inkomen toe-eigenen dan nu het geval is, van...