Zagen we vorige week dat de hypotheekrenteaftrek op de koopmarkt er eigenlijk alleen toe leidt dat de huizenprijzen stijgen, deze week kijken we naar de sociale huurmarkt. Die is zo mogelijk nog vreemder vormgegeven dan de koopmarkt. Jaagt de hypo-aftrek de prijzen van koophuizen op, waardoor die vooral voor starters te duur worden, door de regulering op de huurmarkt zijn de prijzen van sociale huurwoningen juist te laag, waardoor wachtlijsten ontstaan. Ook hier zijn starters de klos: ze moeten jaren wachten op een sociale huurwoning.

De sociale huurmarkt wordt door de overheid vormgegeven met de beste bedoelingen: betaalbare huizen beschikbaar stellen voor huishoudens met relatief lage inkomens. Helaas pakt het in de praktijk anders uit. De overheid beïnvloedt de huurmarkt op drie manieren: de maximale huurprijs, de huurtoeslag en het systeem van woningbouwcorporaties.

De maximale huurprijs is ingevoerd om huurhuizen betaalbaar te houden. Het aantal punten dat een huis...