Geredeneerd vanuit het publieke belang, zijn er niet zo gek veel redenen voor de overheid om in te grijpen in de huizenmarkt, zagen we vorige week. Ruimtelijke ordening is nodig (omdat mensen anders huizen gaan bouwen op plekken met een hoge landschaps- of natuurwaarde voor alle anderen) en een beperkte regulering van de huurmarkt (om huizen te reserveren voor mensen die op een vrije huurmarkt als ‘slecht risico’ te boek zouden staan). Toch is op de huizenmarkt in de laatste decennia een wirwar aan regulering ontstaan – met alle gevolgen van dien.

Deze week kijken we naar de koopmarkt. De belangrijkste ingreep van de overheid op de koopmarkt is de aparte fiscale behandeling van het eigen huis. Door de combinatie van huurwaardeforfait en hypotheekrenteaftrek valt de huizenbezitter per saldo een aftrekpost ten deel, die de bruto woonlasten verlaagt. Een andere manier om dit te zeggen is dat de koopkracht van burgers op de huizenmarkt hoger is mét dan zonder de bijzondere...