In de verkiezingsstrijd speelt hij geen rol van betekenis – ten onrechte. Economen en beleidsmakers waren de afgelopen jaren druk met andere kwesties – wat jammer is. Jonge mensen en arme mensen hebben er al tientallen jaren erg veel last van – wat schandalig kan worden genoemd. Ik heb het over de huizenmarkt.

De Nederlandse huizenmarkt is een bizar bouwwerk van overheidsregulering. Door het woud van regels, subsidies en belastingkortingen zijn de publieke doelen aan het oog onttrokken geraakt.

Hervorming van de ‘vergeten’ woning­markt zou een zegen zijn voor de Neder­landse economie, en vooral voor de outsiders: de ongelukkigen die anno 2006 voor het eerst op zoek zijn naar woonruimte, en mensen die met een klein inkomen een groter huis zoeken.

Toch is slechte regulering niet de enige oorzaak van het gebrek aan betaalbare woningen. Want ook de sterke groei van het aantal huishoudens speelt een rol in het aanjagen van de vraag naar huizen.

Met de regulering van de...