Non-fictie / Nieuwe geschiedenis

De verhalen die mensen vertellen over het verleden en over hun eigen verleden liggen niet vast. Ze veranderen, verschuiven, ondertonen worden boventonen, ze voegen zich naar andere verhalen, en op een gegeven moment raken ze gefixeerd. Dan is dat het verhaal. De geschiedenis.

De historicus Rudolf Dekker, bekend om zijn liefde voor egodocumenten (dagboeken, brieven, autobiografieën) als historische bron, heeft dit in zijn recente boek Meer verleden dan toekomst. Geschiedenis van verdwijnend Nederland als thema genomen: hoe het beeld van de geschiedenis past in tradities. En dat er andere verhalen te vertellen zijn, andere indelingen gemaakt kunnen worden, andere accenten gelegd. Het verhaal achter het verhaal wordt meestal niet verteld, en dat is vaak juist fascinerend. Niet alleen met het oog op interessante anekdotes, maar ook omdat die soms verwijzen naar ervaringen en emoties die een grote rol in de geschiedenis hebben gespeeld. Hierin raken...