Bijna alle kranten openden ermee deze week: Haagse taboes zijn ineens weer bespreekbaar. Balkenende praat over ‘onorthodoxe maatregelen’, Bos over ‘het ondenkbare’. Het is crisis, en de heilige huisjes vallen razendsnel om. Verhoging van de AOW-leeftijd? Misschien. Afschaffen van de aanrechtsubsidie? Zou kunnen. Beperking van de hypotheekrenteaftrek? Ook dat wellicht.

Het klinkt spannend: Beetsterzwaag gereduceerd tot een waardeloos vodje. Maar is het wel zo? Precies een jaar geleden markeerde Vrij Nederland de eerste verjaardag van Balkenende-IV met een verhaal over de 10 grootste Haagse taboes. ‘Nog nooit,’ schreven we, ‘mocht er over zoveel niet gesproken worden in de Treveszaal.’

Een jaar later loopt Haagse Streken die taboes graag opnieuw met u door. Nummer één is inderdaad gesneuveld: het Irak-onderzoek. Nummer twee ook: de topinkomens. Twee andere taboes zijn weer voorzichtig bespreekbaar: de AOW de hypotheekrenteaftrek.

Maar de rest staat nog fier...