Den Haag

Het is natuurlijk zo dat we een ledendemocratie zijn,’ hield Hans Spekman in het Utrechtse Media Plaza zijn partijgenoten voor. Om daar meteen een kanttekening bij te plaatsen. De PvdA-leden waren de baas maar een baas moest geen dictator worden. Goed dat er werd gedebatteerd, maar dan wel met respect voor de eigen bevoegdheden van de Tweede Kamerfractie. Die fractie had ingestemd met het regeerakkoord en dan konden de leden de strafbaarstelling van illegaliteit niet meer afwijzen. Nee zeggen tegen boren naar schaliegas kon weer wel want daarover stond niets in het regeerakkoord. De leden waren de baas maar toch ook weer niet. Het was verwarrend, erkende Spekman.

Hoelang worstelt de PvdA nu al met de interne partijdemocratie? Najaar 1977 was ik als groentje in de journalistiek getuige van de partijraadsvergadering die het tweede kabinet-Den Uyl torpedeerde. De linkervleugel vond dat de PvdA acht ministersposten moest krijgen en het CDA zeven. Pragmatici als Den Uyl en...