Jeroen Vullings bespreekt de nieuwe van Wessel Te Gussinklo, een dik persoonlijk boek over onder andere de geschiedenis van staten en religies.

Op de laatste bladzijde van Wij zullen aan God gelijk zijn (met als onder titel: en voor eeuwig bestaan) is onder de slotregel van dit grote essay de conceptie geschiedenis opgetekend: ‘Zeist, 
5 mei 2004 (concept); Zeist, maart-oktober 2006; Noord-Beveland, juni-juli 2011’. De schrijver heeft hier dus inclusief tussenpozen zeven jaar aan gewerkt. En daarna duurde het nog even voor hij zijn boek wist te slijten. Ondanks zijn klinkende naam, die vanaf zijn debuut goed is voor diverse shortlistnominaties van grote commerciële prijzen: Wessel te Gussinklo.

Uit de publiciteit rond het verschijnen van zijn laatste, voor de AKO-prijs genomineerde roman Zeer helder licht (2014) weten we dat Te Gussinklo het manuscript van Wij zullen aan God gelijk zijn aanbood bij de grote Nederlandse uitgeefhuizen. Overal vond hij nul op het rekest, want ja,...