Den Haag

CNV-voorzitter Jaap Smit is geen man van grote woorden. De oud-landmachtpredikant komt uit een wereld waarin de nadruk wordt gelegd op waarden als nederigheid en bescheidenheid. Maar sinds het ‘Mon­dri­aan­ak­koord’ tussen kabinet en sociale partners klinkt Smit als een voetbalcoach die net de competitie heeft gewonnen. ‘We gaan weer een paar dingen terugpakken,’ zei hij zaterdag op Radio 1. ‘In Neder­land zijn te veel zaken grootschalig en centraal geregeld. Niemand voelt zich er verantwoordelijk voor. Een deel van die beslissingen gaan we nu naar ons toetrekken.’

Met ‘ons’ bedoelde de CNV-voorzitter werkgevers en vakbonden. Volgens het akkoord krijgen ze de verantwoordelijkheid voor het derde jaar van de WW. Ze worden betrokken bij de uitvoering van de Participatiewet die de overheveling van de sociale werkplaatsen van het rijk naar de gemeenten regelt. Samen met de wethouders van Sociale Zaken gaan ze zorgen voor werkgelegenheid in de regio. Er...