Column

Negen millimeter lijkt niet veel. Enkele kolommen van de rotonde van Panorama Mesdag in Den Haag zijn negen millimeter verzakt. Dat gebeurde tijdens graafwerkzaamheden ten behoeve van de bouw van een ondergrondse parkeergarage pal tegen het Panorama. Die garage is onderdeel van een nieuw te bouwen hotel annex fitnesscentrum. De bouwer had berekend dat de verzakking in de eerste fase niet meer dan drie millimeter zou bedragen. De volgende fase, het heien, moet nog beginnen. Dat zal geschieden tot op twee meter afstand van het Panorama. Je kunt op je vingers natellen dat de verzakking flink zal toenemen.

De kolommen van de ophangingsconstructie die wat verder weg staan van de parkeergarage zullen minder verzakken dan die dichtbij. Sommige kolommen kunnen een beetje schuin gaan staan. In het jargon is sprake van verticale en horizontale zetting: verzakken en verschuiven. Spanning in de constructie ontstaat door verschillen in verzakking en verschuiving op verschillende...