‘Yesterday is history,

Tomorrow is a mystery,

But today is a gift,

That’s why it is called the present.’

Langzaam en geruststellend spreekt meester Oogway, de meditatieve schildpad in de animatiefilm Kung Fu Panda, deze woorden tot de piekerende, sympathieke reuzenpanda Po. Meester Oogway geeft Po en ons allemaal hiermee het meest populaire levensadvies van deze tijd. Het advies dat tevens de kern vormt van yoga, meditatie en mindfulness: leef in het heden, stop met piekeren over het verleden en de toekomst, stop de gedachtenstroom in je hoofd. Eckhart Tolle, die in 2004 de wereldwijde bestseller The Power of Now schreef, is ervan overtuigd dat in onze geest de wortel ligt van al onze pijn. De geest is in zijn visie de ‘natuurlijke vijand van verlichting’. Alleen door ons te bevrijden van die geest, volledig in het moment te leven, en simpelweg te zijn, kunnen we spirituele verlichting bereiken. Zijn boodschap vond blijkbaar weerklank bij talloze piekeraars: van Tolles zelfhulpboek...