24-11-2007
Grijs

Zonder dat wij Nederlanders er een stem over mogen uitbrengen (omdat wij er eerder massaal tegen hadden gestemd) komt er een prachtig Verenigd Europa. Ach, wij hebben ook nooit de gelegenheid gehad om een stem uit te brengen over de vraag of we een Verenigd Noord-Nederland wilden hebben, met een onverkozen staatshoofd.

Over de geschiedenis valt niets te klagen. Over het heden valt veel te klagen. Over de toekomst valt veel te hopen.

Zo wordt er in de Europese grondwet vastgelegd dat elke burger gelijke rechten heeft, maar in Nederland mogen politici het gewoon over ‘Marokkanen’ hebben als ze Neder­landers met Marokkaanse voorouders bedoelen. In Nederland mogen Nederlandse nichten met Nederlandse nichten trouwen, en Nederlandse nichten met Nederlandse neven, maar Marokkaanse neven mogen niet met Marokkaanse nichten trouwen. De andere landen vallen Nederland over die overtredingen van de Europese Grondwet niet lastig, omdat ze zelf ook hun nationale...