Eigen volk eerst of de grenzen volledig open: een perfect voorbeeld van een discussie waarbij alle nuance verloren is gegaan. De vluchtelingendiscussie raakt aan de fundamentele vraag in hoeverre je verplicht bent de medemens te helpen, wil je een goed leven leiden. Een kleine handleiding.

Weldoeners hoeven niet te rekenen op onvoorwaardelijke sympathie. De moeder Teresa-types en de Florence Nightingale-achtigen krijgen respect en bewondering, maar geliefd bij de massa zijn ze niet. Het is dan ook lastig om heiligen te omarmen. Hun zelfopoffering en deugdzaamheid wekken wantrouwen en soms zelfs weerzin omdat anderen zich tekort voelen schieten wanneer ze hun eigen leven vergelijken met dat van een weldoener. Alleen maar zelfverheffing, alleen maar de behoefte om zich een beter mens te voelen, alleen maar uitsloverij luidt dan het vernietigende oordeel. Altruïsme bestaat niet – ook de weldoener ontleent ergens een beloning aan, al was het maar aan het idee dat hij als een van de...