De huidige situatie deugt niet. Vraag is: hoe moet het wel? Daar blijft het stil.
Illustratie: Bas van der Schot
Illustratie: Bas van der Schot

Ook de economie komt voort uit de wijsbegeerte. Bij vroege ‘economen’ was hun vak vooral moraalfilosofie. John Stuart Mill, Adam Smith of Karl Marx vroegen zich niet alleen af hoe de collectieve huishouding functioneert, maar ook hoe die zou moeten werken, hoe het beter kon. Economie ging over goed en fout, over moraal.

Naarmate de economie zich ontwikkelde, verdween de moraal uit de economie, stellen Rutger Bregman en Jesse Frederik in het essay dat deze twee jonge sterren schreven ter gelegenheid van de Maand van de Filosofie. April had dit jaar net zo goed de Maand van de Economie kunnen heten. Het thema is ‘ongelijkheid’ en het essay heet ‘Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers’. Pure economie.

Het stuk is er niet minder interessant om. Bregman en Frederik raken aan de vele deelvragen van het klassieke herverdelingsprobleem. Wanneer is geld...