Hoe krijgen we beter basisonderwijs? Staatssecretaris Dekker roept op tot een nationaal debat over de toekomst van het onderwijs. Wat kunnen docenten doen om de schoolprestaties te verbeteren?

Het Centraal Planbureau publiceerde deze maand onderzoek onder tweelingen die in verschillende klassen les kregen van een ervaren en een minder ervaren docent. Resultaat: de leerlingen met een ervaren leerkracht presteerden significant beter. De komende jaren treden veel oude en ervaren leraren uit, voorspelt het ministerie van Onderwijs. De vraag ligt dus voor de hand: hoe moet de nieuwe generatie docenten de kwaliteit van het basisonderwijs in stand houden, of liever nog, verbeteren?

‘Zet de deuren van de klaslokalen vaker open’

Onderwijskundige Lisa Gaikhorst deed promotieonderzoek naar beginnende leraren in grote steden. Volgens haar zijn ervaren leerkrachten niet per definitie beter. ‘Startende docenten komen met veel nieuwe kennis.’ Zij pleit voor een mix. ‘De twee groepen...