Vraag voor in het Catshuis: hoe komen we uit de Ruttedip? Bezuinigen moet. Maar niet nu.
Illustratie: Bas van der Schot
Illustratie: Bas van der Schot

Het doel waarmee premier Rutte zich vanaf 5 maart met het CDA en de gedoogpartij in het Catshuis opsluit, is economisch bezien onverstandig en onrealistisch.

Politiek is het nog niet zo’n vreemde actie. De tussentijdse formatie, in het Haagse al vrolijk afgekort tot de ‘tufo’, mag een novum lijken, maar het was gewoon zo afgesproken. In het regeerakkoord staat dat als het kabinet de beoogde begrotingsdoelen niet haalt (bijvoorbeeld als de ‘signaalmarge’ van 3 procent begrotingstekort overschreden wordt) de PVV moet instemmen met extra bezuinigingen. Begrijpelijke voorwaarde is dan wel dat de gedoogpartij mag meepraten.

Wat betreft de signaalmarges is er alle reden het regeerakkoord tegen het licht te houden. De jongste schattingen laten zien dat het begrotingstekort over 2011 nog hoger uitvalt dan verwacht; 4,8 procent van het nationaal inkomen. Dit...