Burgerslachtoffers

Er is iets vreemds aan de hand met de berichtgeving over burgerslachtoffers in Irak. In de uitzending van Reporter op 25 maart over de mogelijke betrokkenheid van Nederlandse militairen bij de invasie, werd gesteld: ‘Inmiddels zijn naar schatting ruim vijftigduizend burgers om het leven gekomen.’ Drie dagen later maakte de BBC bekend dat de Britse regering voortaan een andere schatting aanhoudt: zeshonderdvijftigduizend. Tussen die twee uitersten ligt nog een scala aan schattingen. Het Iraakse ministerie van Gezondheid bijvoorbeeld houdt het sinds november 2006 op honderdvijftigduizend. Discussies over de oorlog worden er niet duidelijker op als dodentallen die een factor dertien van elkaar verschillen over tafel gaan.

Volledige zekerheid over het aantal burgerslachtoffers is niet te krijgen. De strijdende partijen doen zelf geen mededelingen over het aantal burgerdoden. De situatie in Irak maakt het voor onpartijdige waarnemers moeilijk te tellen of te...