Toen er in België vorige week een smogalarm gold, was de Nederlandse lucht even smerig. Waarom waarschuwen wij niet?

Heel het Belgische volk werd begin vorige week vanwege het smogalarm aangeraden even niet te gaan joggen. Nationale brekebeen prins Filip scheurde dan wel met honderdveertig over de snelweg, er gold een maximumsnelheid van negentig. Het kaartje van het bureau dat in België de luchtkwaliteit meet, sloeg vuurrood uit. De concentratie fijnstof in de lucht was veel te hoog.

De oorzaak: bij langdurige vorst blijven de roetdeeltjes die auto’s uitstoten langer hangen in de koude luchtlaag boven de aarde. Maar bij ons kleurden de instanties Nederland in met een zachtgele kleur. Wonderlijk, want de Nederlandse lucht was vorige week net zo vies. Hoe kan het dat bij ons de alarmbellen veel later rinkelen?

Het antwoord is eenvoudig: de Nederlandse norm is bijna drie keer zo slap. De Belgen vinden het bij een concentratie van zeventig microgram fijnstof per kubieke meter...