Het kabinet gaat de doelen uit het Energieakkoord niet halen. Wat te doen? Een paar schoten voor open doel.

Het is een prachtig polderproduct: het Energieakkoord voor duurzame groei. Meer dan veertig maatschappelijke organisaties – van Greenpeace tot werkgeversorganisatie VNO-NCW – kwamen in 2013 tot een nationaal plan voor ‘verduurzaming van onze samenleving en economie.’ Geen vrijblijvende vergezichten, maar harde afspraken met klinkende getallen, zoals:

  • een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar;
  • een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023;
  • ten minste 15.000 voltijdbanen extra.

Het Energieakkoord loopt echter vast, blijkt uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en enkele andere rekenmeesters waarop de NOS de hand wist te leggen. Met de huidige voortgang komt het aandeel duurzame energie in 2020 niet uit op 14 procent, maar op 11,9 procent.

Wat te doen? De...