Terwijl Asscher (PvdA) poogt 50-plussers aan een baan te helpen, rijdt Klijnsma (PvdA) de 50-plusser in de wielen.

Vrijwel iedere werkende Nederlander betaalt het, maar bijna niemand weet wat het is: doorsneepremie. Doorsnee wat? Doorsneepremie. Zo noemen we de pensioenpremie die werkgevers voor hun werknemers betalen als de hoogte ervan is bepaald via de ‘doorsneesystematiek’. De doorsneepremie is een stevig in de pensioenwet verankerd relikwie. Het is een overblijfsel van solidariteitsdenken uit een tijd dat Nederland minder individualistisch en minder vergrijsd was. Nog altijd geldt de doorsneesystematiek voor vrijwel alle werknemers die onder een CAO vallen, zo’n 80 procent. De doorsneesystematiek negeert bewust dat euro’s ingelegd voor een jonge werknemer langer kunnen ‘oprenten’ dan de ingelegde premie voor een oudere werknemer. Zo zou een medewerker van 27 om een goed pensioen op te bouwen genoeg hebben aan een premie van 8 procent, terwijl een collega van 57...