Ontsla om te beginnen de SVB van haar onmogelijke taak om de pgb-budgetten te beheren.

Wat kan staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid nu doen?

Duidelijk is dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) afgelopen vrijdag de door Van Rijn gestelde deadline niet heeft gehaald. De pgb-chaos duurt voort. En dat betekent misère voor een deel van de ruim 120.000 zieke ouderen, gehandicapten en anderszins hulpbehoevenden met een pgb, én voor hun hulpverleners.

Het is een slepend dossier. Het pgb-systeem bestaat bijna twintig jaar. Veel gebruikers (in jargon pgb-houders geheten) hebben hun leven zo ingericht dat ze volledig afhankelijk zijn van de pgb-euro’s. Het is hun ‘levensader’.

Het gaat om veel geld, 2,7 miljard euro per jaar. Gemiddeld besteedt een pgb-houder jaarlijks 23.000 euro aan huishoudelijke hulpen, verpleegkundigen, dagbesteding en hulpmiddelen. Voor sommigen loopt dit op tot meer dan een ton per jaar. De belangen zijn groot. Niet alleen bij de pgb-houders,...