Nieuws!

Het maken van een historische vergelijking is altijd gevaarlijk en meestal dom. Wie in het openbaar parallellen aanwijst tussen fenomenen van nu en bijvoorbeeld de opkomst van het nazisme in de jaren dertig, krijgt gegarandeerd kritiek over zich heen. Maar ook historische vergelijkingen van minder gevoelige aard kunnen tot grote verontwaardiging leiden.

Toen Geert Wilders zich in mei voor de serie ‘Heroes’ van het Veronica Magazine liet verkleden als de zeventiende-eeuwse zeeheld Michiel de Ruyter, vonden veel mensen dat ongepast – wie dacht hij wel niet dat hij was? Nergens had Wilders gezegd dat hij hetzelfde was als Michiel de Ruyter, maar zelfs het bewonderen van een zeeheld is volgens historici kennelijk al een doodzonde.

Als een soort wanhopige nawee van deze kritiek verscheen er maandag in de Volkskrant een opiniestuk van kunstcriticus Rogier Ormeling. Het begint met een citaat van Wilders over De Ruyter: ‘Hij is een van de grootste helden van onze geschiedenis....