Krijgsheer Mathiullah Khan is een rijzende ster in Uruzgan. Ook de Nederlanders kunnen nu niet meer om hem heen.

‘Uruzgan is niet van mij alleen,’ zegt krijgsheer Mathiullah Khan in zijn gastenkamer met uitzicht op zijn villa in aanbouw. Toch is zijn alleenheerschappij precies wat de Nederlanders in Uruzgan vrezen. De Nederlanders op Kamp Holland hebben de afgelopen jaren geprobeerd Mathiullah te marginaliseren omdat hij wordt gezien als een mensenrechtenschender die in het verleden op bloedige wijze zijn rivalen uitschakelde. Maar mocht de Nederlandse regering – onder druk van de Tweede Kamer – besluiten uit Uruzgan te vertrekken als lead nation, dan zal Mathiullah Khan een comeback maken, zo verwachten insiders van Amerikaanse én Nederlandse zijde.

De zesendertigjarige Mathiullah werkte zich op dankzij zijn oom Jan Mohammed, die gouverneur was voor de komst van de Nederlanders in 2006. Beiden behoren tot de Popolzai-stam. Na 9/11 maakten ze samen met de huidige president...