Nederland is toe aan een grote verbouwing. En niemand verbouwt toch zijn huis zonder een droombeeld voor ogen van hoe het gaat worden?

Binnenkort gaat het ervan komen: deze zomer komen de politieke partijen met hun verkiezingsprogramma’s. Op 15 maart 2017 mogen we naar de stembus voor een nieuw kabinet. Na het reces barst de verkiezingsstrijd los. Grote vraag is: waar wil de politiek naartoe met ons land? En hoe kunt u hun programma’s straks beoordelen?

Doen die partijprogramma’s er dan toe? Zeker. Ze zijn zelfs steeds belangrijker. De crisis mag achter ons liggen, Nederland snakt naar grote hervormingen. Belastingstelsel, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, pensioenstelsel en woningmarkt zijn alle toe aan ingrijpende uniformering en vereenvoudiging. Het zorgstelsel moet efficiënter. Het onderwijs veel ambitieuzer.

Grote hervormingen zijn lastig voor elkaar te boksen. Eigenlijk zijn ze alleen succesvol door te voeren als er afspraken over zijn gemaakt in het regeerakkoord. Tot...