Er komt weer een polderimam, als het aan Jet Bussemaker ligt. Maar er bestaat grote twijfel of je jonge moslims wel weghoudt van het radicalisme met een staatsvoorganger.

Aloisius Luyben en Theo graaf van Lynden van Sandenburg, wie kent ze niet. De heren waren de laatste ministers van Eredienst in Nederland. De een voor de rooms-katholieken, de ander voor de overige godsdiensten. De departementen stamden uit de tijd dat de koning nog zoveel mogelijk greep wilde houden op wat geestelijken binnen de kerkmuren verkondigden. Of wat predikanten en priesters op theologische opleidingen kregen bijgebracht. De grote liberaal Thorbecke had de religieministeries al de nek proberen om te draaien, maar pas in 1868 verdwenen ze definitief.

Vandaag meldde Trouw dat minister Bussemaker van Onderwijs de beroepsopleiding tot ‘polderimam’ weer nieuw leven wil inblazen. Zij heeft er bij de Vrije Universiteit en bij de hogescholen Inholland en Windesheim op aangedrongen een studie op te zetten...