Interview / Ann Goldstein

‘Ik weet dat mensen teleurgesteld waren over mijn visie op het museum toen ik hier bijna drie jaar geleden binnenliep, maar ik wilde dat het Stede­lijk zo snel mogelijk weer openging. Daar sta ik nog steeds achter.’

Bij haar aantreden als directeur van het Stede­lijk Museum Amsterdam per 1 januari 2010 verwachtte iedereen van Ann Goldstein (1957) een artistieke visie, maar die gaf zij niet. De kennismaking tussen de nieuwe directeur en het Ne­der­landse publiek verliep dus stroef. Zij maakte het zichzelf niet gemakkelijk door de verhoudingen verkeerd in te schatten. Amster­dam is eigenaar van het gebouw en de collectie van het museum; renovatie en nieuwbouw zijn in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de gemeente. Van de artistiek directeur werd een wenkend perspectief op de positie en het functioneren van het museum verwacht, maar Goldstein hield zich schuil en stond op haar ponteneur. Wat valt er over een gesloten of leeg museum te...