De Europese landbouwsubsidiestroom zou in 2013 opdrogen, beloofden PvdA en VVD. De boerenlobby heeft dat verijdeld.

Straatsburg, 13 maart 2013. Van­daag stemt het Europarlement over de toekomst van de grootste slokop van het Europese budget: het landbouwbeleid. Jarenlang hebben land­bouwers, politici en milieuactivisten hier met spanning naar uitgekeken.

De een vol vrees over het wegvallen van de steun die Europese agrariërs zo nodig zouden hebben om het hoofd boven water te houden. De ander vol hoop dat het eindelijk afgelopen zou zijn met die ouderwetse subsidies die kleine boeren in de derde wereld het brood uit de mond stoten. De derde in de blijde verwachting dat dit het moment zou worden van de grote vergroening van het landbouwbeleid.

Na de stemming heerst in het kamp dat op verandering hoopte verslagenheid. De boeren blijven met meer dan vijftig miljard euro per jaar bijna veertig procent uit de Europese begroting happen. De ambitie om de uitkering van al dat geld...