‘Mijn man en ik geloven nog in God, maar we zullen ons nooit meer aansluiten bij een groep die voor ons gaat bepalen wat waarheid is. Ik hoef niet meer op elke vraag antwoord. Voor onze vroegere geloofsgenoten zijn we gedegradeerd tot afvalligen met wie elk contact vermeden dient te worden. Bijna vijfenveertig jaar hebben mijn man en ik ons met hart en ziel voor de Jehovah’s Getuigen ingezet, totdat we in ongenade vielen omdat we lastige vragen hadden gesteld. We werden uitgesloten, zelfs familieleden mochten niet meer met ons omgaan.

Tot dan toe hadden we dagelijks mensen over vloer, maar na de breuk werd het oorverdovend stil. Jehova’s getuigen vieren geen verjaardagen, geen nationale feestdagen, geen Oud en Nieuw. Het heeft jaren geduurd eer ik uit mijn systeem gebannen had dat we er verkeerd aan deden om in december een kerstboom in huis te halen. Nu maken we er zonder schuldgevoel een paar gezellige dagen van. De kerstboom staat pal voor het raam, dat interesseert me...