‘De mensen zeggen: onbegrijpelijk, als God liefde is, hoe heeft dit jullie dan kunnen overkomen? Uitgerekend jullie, die dag en nacht in touw zijn voor de Heer! Dat klopt, maar deze beproeving was niet het werk van God. Iemand die zegenrijk werk verricht, ontmoet de duivel op zijn pad om alles kapot te maken. Dat hebben wij aan den lijve ondervonden. God weet dat Henk onschuldig is. Die wetenschap geeft me kracht en daardoor heb ik rust, hoe moeilijk de situatie ook is. Dit heeft zo moeten zijn. Vergeet niet dat via Henk al diverse jongens in de gevangenis tot het geloof zijn bekeerd. Als ik ’s zaterdags naar het bezoekuur ga, neem ik bijbels mee. In feite gaan we gewoon door met de evangelisatie.

In Nederland heeft Henk lang gediend bij het Korps Mariniers, daarna werkte hij op managementniveau in de gezondheidszorg. Zelf werkte ik ook in de zorg. In 1990 was ik uit Suriname naar Nederland gekomen. Henk en ik leerden elkaar kennen tijdens een evangelisatiecampagne. Een...