‘Op Vlieland zeggen ze: als je aan het begin van de Dorpsstraat je teen stoot, dan heb je aan het einde van die straat je been gebroken. Aanvankelijk liet ik alle onzin die over mij werd rondgestrooid langs me afglijden, maar naarmate het geroddel grimmiger werd, begon het me toch te raken. Mijn burgemeesterschap werd overschaduwd door een incident. De media deden daar met opgeklopte verhalen een schep bovenop. Ik moest weg, maar er is nooit iemand geweest die zei: hij was een slechte burgemeester.

Ik had bevlogen jaren achter de rug bij de SP. Op het partijkantoor gewerkt, bij de Tweede Kamerfractie, partijbestuurder geweest, districtsvoorzitter, vanaf 2006 was ik wethouder in Schiedam. In 2009 ben ik uit de SP gestapt. De partij was in korte tijd sterk gegroeid en dat maakte volgens mij professionalisering noodzakelijk, maar de SP bleef liever actievoeren. Dat leidde tot een breuk. Mede om die reden solliciteerde ik naar de vacature van burgemeester op Vlieland. In een kleine...