Reportage / De strijd om het behoud van werk met inhoud

Het genoegen dat Renee Liekens (51) aan haar baan als psychiatrisch verpleegkundige ontleende, sloeg om in ergernis naarmate managers erin slaagden de sector volgens hun productieverhogende inzichten te kneden. Ze zegt: ‘Ik werkte bij een flexibele organisatie waar veel mogelijk was, maar dat veranderde toen intakeprotocollen en indicatiestellingen de overhand kregen. Schizofrene patiënten houden zich doorgaans slecht aan de afspraken. Als je niet oppast, raak je ze kwijt. Als mensen vroeger onverwacht langskwamen, dan kregen ze een spuit en een bed, maar dat bestaat allang niet meer. Het werk hangt tegenwoordig aan elkaar van regels, wachtlijsten en procedures.’

Ze onderging het als een verademing toen ze het ‘verbureaucratiseerde bolwerk’ van de psychiatrie tien jaar geleden achter zich kon laten om als reclasseringswerkster bij de Haagse GGZ Reclassering Palier iets te gaan betekenen voor cliëntèle die als gevolg van...