Volgens Freek

Pasen, en het tragische verdwijnen van religie uit de samenleving

Freek de Jonge
Op de achtergrond klinkt de Matthäus-Passion zoals Bach wilde dat ie zou klinken, namelijk in de interpretatie van Reinbert de Leeuw. Foto: Werry Crone/HH

Freek de Jonge volgt voor Vrij Nederland het nieuws. Vandaag, Pasen: religie verleidt de mens het huitenzintuigelijke te betreden. Waar Bach inspiratie vond.

Voor mij ligt Protestanten van Alec Ryrie. Zeshonderdvierendertig pagina’s over ‘het geloof dat de moderne wereld vormgaf’.
Ryrie voltooide het boek op Goede Vrijdag 2016. Als ik het opensla en doorblader, klinkt op de achtergrond de Matthäus-Passion zoals Bach wilde dat ie zou klinken, namelijk in de interpretatie van Reinbert de Leeuw.

Ik zie het verdwijnen van de religie uit de samenleving eerder als een tragische dan als een triomfantelijke ontwikkeling.
Onvermijdelijk, dat wel.

Foto: Hella de Jonge

Het kind, volwassen geworden, laat zich niet langer bevoogden.

Waarbij je je kunt afvragen hoe volwassen je bent als je je ouders (de Vader) de schuld van alle problemen in de wereld geeft.

Ik denk dat denken de bron van alle ellende is.

En geloof dat een monotheïstische religie die naastenliefde predikt de mens het...

Word abonnee vanaf € 4,99 Sluit je aan
X
Sluit je aan bij VN en lees door
Sluit je aan en lees door
Je hebt deze maand drie artikelen gratis kunnen lezen.
Sluit je aan om onbeperkt toegang te krijgen tot vn.nl.
Je hebt deze maand drie artikelen gratis kunnen lezen. Sluit je aan om onbeperkt toegang te krijgen tot vn.nl.
Digitaal abonnement
Toegang tot alle artikelen op vn.nl
Maandblad via app en Blendle
Korting op evenementen

Advertentie

Advertentie