Sneed Vincent van Gogh zijn hele linkeroor af, zoals het grote publiek denkt, of slechts een oorlelletje: de theorie van het Van Gogh Museum? Een nieuwe archiefvondst wijst uit: het was bijna zijn hele oor.

Vincent van Gogh snijdt op zondagavond 23 december 1888 zijn oor af. Met een scheermes. Au! Bloedstollend. Wie kent het verhaal niet. Vincent was knettergek en schilderde zijn beste werken. Daar staat het voor. Wat een grote troost is. Die mythe drijft miljoenen mensen naar het Van Gogh Museum.

Bernadette Murphy heeft haar tanden gezet in de bloederige kwestie. Zij wilde achterhalen wat precies was gebeurd. Het van Gogh Museum wijdt er een tentoonstelling aan, het plaatst Vincents afgesneden oor in de bredere context van zijn geestelijke gesteldheid.

Er zijn twee versies in omloop, een die de zelfmutilatie kleiner maakt door er vanuit te gaan dat Vincent slechts zijn linker oorlel afsneed en een die het incident groter maakt door te spreken van het afsnijden van het hele...