Filosofie helpt niets, volgens filosoof Wouter Oudemans. ‘Filosofie is jezelf confronteren met hoe het leven, de natuur en de menselijke wereld in elkaar zit.’ En het leven? Dat is een spel. ‘Maar wel een hartstikke leuk spel.’

Ze lopen aan elke universiteit rond, van die professoren die onder studenten en docenten een grote tweedeling teweegbrengen, door de ene helft worden verafgood, door de andere verafschuwd. ‘Oudemansianen’ werden ze genoemd, de studenten aan de filosofiefaculteit in Leiden die met enkel een stukgelezen exemplaar van Echte filosofie onder de arm door de gangen sjokten en zich niets gelegen lieten liggen aan de colleges van de andere docenten. Elke vraag werd door hen gepareerd in een vocabulaire dat alleen te herleiden was tot de boeken van Wouter Oudemans.

De grote charme van diens colleges school in het uitgangspunt dat filosofie niet zomaar een boekwetenschap is, dat je je niet alleen door Immanuel Kants Kritiek van de zuivere rede heen...