Het is een rare maand, voor die paar vrouwen en natuurlijk voor de (meerderheid van de) mannen, die hun hart niet verloren hebben aan het borduren. Hoeveel uren per week worden op radio en televisie besteed aan het probleem van de kruissteek en de halve kruissteek, oftewel petit point?

Zijn er nu drie of vier dagelijkse praatprogramma’s, waarin deskundigen zich buigen over de mogelijkheden van de steel- en de kettingsteek? De echte borduurwedstrijden, die thuis ademloos worden gevolgd, lijken vaak niet meer dan een aanleiding om de rest van de programmatijd te vullen met voor- en nabeschouwingen, betreffende de kwaliteit van de tapisseriewol, het perlé-garen en mouliné.

Tijdens de grote wedstrijden trek ik me terug op mijn werkkamer, maar als ik dan beneden mijn vriendinnen en nichten hoor juichen, ren ik toch naar beneden, en zie nog net hoe Nederland favoriet Engeland verslaat, nota bene op eigen terrein, bij het crewelborduren.

Nederland, Europees Borduur Kampioen! – het...