Economie

hoe groot is de economische ongelijkheid in Nederland? Wat is het rendement van een studie? En mogen we de studiefinanciering vervangen door een sociaal leenstelsel? Grote vragen domineerden het publieke debat deze week. Wat is het verband tussen deze fenomenen: onderwijs en ongelijkheid?

Eerst de ongelijkheid. De WRR concludeert in zijn rapport over de economische ongelijkheid in Nederland: 1) de inkomensongelijkheid valt in Nederland mee. 2) De kloof tussen de minst verdienende 10% en de meest verdienende 10% is sinds de jaren ’80 gegroeid. 3) De vermogensongelijkheid is in Nederland relatief groot: de rijkste 10% bezit 60% van het vermogen (als we afzien van pensioenvermogen).
De WRR komt niet alleen met deze feiten, maar stelt ook dat ongelijkheid onwenselijk is. Waarom? Omdat het de samenleving schaadt. Relatief ‘grote’ ongelijkheid vermindert de sociale en politieke betrokkenheid, het verhoogt stress, statuszucht en sociale vergelijking. Wanneer grote...