Ik blijf geloven dat de meeste Marokkanen, met hun antiautoritaire houding, goed passen in de Nederlandse traditie.

Om maar eens voortvarend te beginnen: die Marokkanen in Nederland zijn veel leuker dan de hier wonende Turken. Zo, die is binnen, en nu mag ik meteen beginnen met de ontkrachting van die bewering, want volkeren als geheel zijn niet leuker dan andere en als er al zoiets bestaat als een ‘volksaard’, dan zijn de verschillen onderling binnen zo’n volk groter dan die tussen de afzonderlijke volkeren.

Een anarchistische tendens die schrijvers, kunstenaars en politici oplevert

Ik kan ook bedachtzamer beginnen: Turken die in Nederland wonen, kennen een relatief lange geschiedenis van verstatelijking – dat maakt dat ze, zeker sinds Atatürk (1923), gewend zijn aan overheid en centraal gezag. In die zin is Nederland met zijn overlegorganen en collectieve regelingen van meet af aan vertrouwder voor ze geweest dan voor de Marokkanen – vaak ook nog eens afkomstig...