Wat staat er straks in het regeerakkoord van Roemer? Deel 3: de staatsschuld

De vraag ‘Wat is links?’ laat zich lastiger beantwoorden dan vroeger. We doen het met oude stereotypen zoals dat ‘links’ soepel omgaat met de Rijksbegroting terwijl ‘rechts’ de overheidsuitgaven terugdringt.

Historisch gezien klopt dit niet, zo liet econoom Jan Luiten van Zanden onlangs zien. Rechts kan net zo goed potverteren als links.

Maar toch. Als we nu de verkiezingsprogramma’s van de SP, PvdA en GroenLinks lezen, dan lijkt het oude vooroordeel weer opgeld te doen. Waar rechtse partijen als VVD en D66 geforceerd miljarden bezuinigen om snel een einde te maken aan de oplopende staatsschuld, daar doen de linkse partijen het rustiger aan. Dus stel nou dat Roemer op 12 september de grootste wordt en dat hij met Samsom en Sap een links kabinet vormt. Wat staat er dan in het regeerakkoord over de staatsschuld? Gaan we weer potverteren? Gaan we de economie stimuleren? En wat doet Roemer dan met de...