Justitie

Het duurde even voordat Pim Fischer van het Haarlemse kantoor Fischer Advocaten zicht kreeg op de nieuwe strategie van zijn tegenstrevers. Als raadsman van de onderklasse (Fischer was onderwerp van een reportage in VN van 15 mei jl., zie www.vn.nl) raakte hij bedreven in het voeren van juridische procedures tegen gemeenten die menen dat elke uitgeprocedeerde vreemdeling per definitie aan zijn of haar lot mag worden overgelaten. Disproportioneel hardvochtig beleid is echter onderhevig aan de beperkingen van internationale wet- en regelgeving. Zo schrijven het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind voor dat humanitaire basisvoorwaarden van iedere wereldburger dienen te worden gerespecteerd. De uitkering van iemand die te ziek is om te werken kan bijvoorbeeld niet zonder meer worden stopgezet, een illegale verblijfstatus van de ouders geeft instanties niet het recht hen te scheiden van hun kinderen.

De gemeenten zijn...