De nieuwe roman van Leon de Winter, die zich afspeelt in het Israël van 2024, is vooral een spannend verhaal.

What if-roman over Israël

Het recht op terugkeer is een amuzische titel die je eerder verwacht bij een manifest. Maar ook is het bij een roman een titel die direct verwachtingen schept, zij het – blijkt bij lezing van het boek – de verkeerde. De titel van Leon de Winters twaalfde roman hoort immers bij tendensliteratuur, die de lezer probeert te winnen voor een politieke of maatschappelijke overtuiging: bijvoorbeeld tegen slavernij, of voor de PvdA. Eigenlijk acht ik De Winter als schrijver te hoog om de literatuur zodanig als middel te gebruiken, in plaats van die als doel te erkennen. Maar tegelijk is hij ook de auteur van het Boekenweekwangedrocht Serenade, dat via lijnen van vettig en ondiep engagement de situatie in Bosnië koppelt aan de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.

Bovendien: niet zo lang geleden nog schortte hij publiekelijk zijn werkzaamheden...